Identifikace kvality při výběru přesného kuličkového šroubu

Aneb ZJISTI KVALITU KULIČKOVÉHO ŠROUBU DŘÍVE, NEŽ BUDE POZDĚ!
 
 
Jak poznat kvalitu kuličkového šroubu předem, když vnějších faktorů, které poskytnou vodítko o výkonnosti je málo? A špatná kvalita se projeví až ve chvíli, kdy kuličkový šroub předčasně selže, dojde k prostojům a spoustě nákladů.
 
Výběr nejvhodnějšího kuličkového šroubu pro danou aplikaci není vůbec snadný proces. Konstruktéři a zadavatelé zakázek musí porozumět některým detailům výroby kuličkových šroubů a klást dodavatelům správné otázky.
 
 
 

MATERIÁL - VÝROBNÍ POSTUP - KONSTRUKCE

312 Kuličkové šrouby broušené pro speciální oprerace 2
Výroba vysoce kvalitního kuličkového šroubu začíná vhodnou surovinou.
 
Při zpracování oceli mohou vznikat mikročástice, které mohou vést ke vzniku trhlin a tím i ke zkrácení životnosti výrobku. Technologie výroby oceli dosáhla takového stupně, že počet a velikost mikročástic může být výrazně redukován. Takto špičkový materiál má také nejvyšší cenu. 
 
Nejlepší kuličkové šrouby jsou proto vyráběny z materiálu obdobnému kvalitě leteckého materiálu - speciální čisté legované oceli s rovnoměrným rozložením mikročástic.
Kontrola tepelného zpracování
 
Komponenty kuličkových šroubů jsou v určitém okamžiku výrobního procesu podrobeny tepelnému zpracování. Výrobce by měl provést přísnou kontrolu kvality tepelné úpravy, aby ověřil hloubku a množství tepelného zpracování po celé délce šroubu.
 
Pokud je tepelné zpracování příliš mělké, životnost výrobku může být výrazně snížena. V případě, že hloubka tepelného zpracování je nedostatečná, tlak kuliček v drážce během provozu způsobí mikroskopické zářezy, které časem sníží přesnost a výkon zařízení a ve výsledku sníží jeho životnost.
 
Tepelné zpracování by mělo být rovnoměrné po celé délce šroubu. Nedostatečně ošetřená plocha bude měkká ve srovnání se zbytkem drážky a bude se předčasně opotřebovávat. 
 
Z těchto důvodů je třeba se dodavatele kuličkových šroubů ptát na procesy kontroly kvality během tepelného zpracování.
Kontrola procesu broušení
 
Pro kvalitu přesných kuličkových šroubů je klíčová velmi vysoká přesnost jednotlivých komponentů. Tolerance jsou pouze několik mikronů, proto proces obrábění a broušení vyžaduje velmi přísné kontroly.
 
Vliv zde má i stabilita provozního prostředí, zvláště teplota. Součásti kuličkových šroubů by měly být broušeny při stabilní teplotě, která je pod přísnou kontrolou. I když jsou dvě související komponenty vyráběny podle přesných specifikací, teplotní odchylky mohou způsobit, že jsou mimo toleranci, když jsou spojeny. Je tedy namístě otázka na klimatizaci zařízení výrobce kuličkových šroubů.
 
Přísný systém kontroly během procesu broušení oběžných drah zajišťuje dosažení požadovaných konstrukčně specifikovaných stykových úhlů. Správná kontrola procesu broušení umožňuje velmi malý rozsah odchylek velikosti kuliček od nominální hodnoty. Velký rozsah velikosti kuliček od jmenovité hodnoty umožňuje, aby se stykový úhel posunul, což může snížit životnost kuličkového šroubu.
 
Systém výrobních kontrol
 
Většina, ne-li všichni výrobci vysoce vysoce kvalitních kuličkových šroubů dokumentují ověření předpětí a točivého momentu a záznamy měření provedených během tepelného zpracování, soustružení, broušení i montáže.
 
Při výrobě kuličkového šroubu vysoké kvality musí být zavedeny systémy kontroly tolerancí, které zajistí, že díly mimo toleranci budou z výrobního procesu odstraněny.
Dodavatel kuličkových šroubů by měl být dotázán na systém kontrol v procesu výroby, na místa, kde se provádějí výrobní kontroly, na způsob vedení dokumentace a možnost předložení této dokumentace na vyžádání.
Balení kuličkových šroubů
 
Je nutné zvážit i způsob balení kuličkového šroubu. Důležitost správného balení vzrůstá zejména v případě, že by produkt mohl být skladován po delší dobu. Správné mazivo a obalové materiály mohou výrazně snížit negativní účinky dlouhodobého skladování, včetně oxidace a koroze.
Konstrukce a její posouzení
 
 
Osvědčené konstrukce kuličkových šroubů zahrnují modely, které používají vratné trubičky nebo deflektory pro recirkulaci a v poslední době také systémy vnitřní recirkulace kuliček. Tento nejnovější systém nabízí kompaktní konstrukci matice, vysokorychlostní provoz a nižší hladiny hluku než konvenční metody recirkulace.
 
Při zvažování specifikací výrobku, včetně třídy přesnosti kuličkového šroubu, vyžaduje volba správného přesného kuličkového šroubu zvážení
  • aplikace
  • provozního prostředí 
Například v obráběcích centrech se typicky používá třída přesnosti C5. Aplikace jako jsou kontrolní zařízení apod., kde je vyžadováno větší rozlišení, mohou vyžadovat vyšší třídu přesnosti C3 nebo C1. 
 
Je nutné vzít v úvahu rozdíly mezi stupni přesnosti kuličkových šroubů C a Ct.
 
Kuličkové šrouby vyrobené válcováním mohou obecně dosáhnout přesnosti dopravního stupně. Pro dosažení přesnosti stupně polohování je způsob výroby kuličkového šroubu obvykle broušení.
 
Pro mnoho aplikací však může mít volnější tolerance stupňů Ct za následek sníženou přesnost nebo životnost výrobku, což by bylo v dlouhodobém horizontu nákladnější a navíc by to poškodilo pověst společnosti.
 
Správné posouzení vhodné přesnosti kuličkového šroubu pro danou aplikaci je klíčové.
Provozní prostředí
 
Důležitou roli při výběru kuličkového šroubu hraje provozní prostředí. Teplotní podmínky i zpracovávané materiály ovlivňují, jaký typ kuličkového šroubu zajistí maximální výkon.
 
Například v dřevozpracující aplikaci se částice dřeva mohou nalepit na kuličkový šroub, což vyžaduje speciální těsnění, aby se zabránilo vniknutí nečistot do kuličkové matice.
 
Jiná aplikace může vyžadovat umístění kuličkového šroubu v obtížně dosažitelné poloze, což upřednostní model s bezúdržbovým mazacím systémem.
 
Poskytnutím podrobností o aplikaci a provozním prostředí výrobci kuličkových šroubů lze nalézt nejlepší řešení.
Při výběru výrobce kuličkových šroubů berte v úvahu technické zkušenosti jejich inženýrů a to, jak dobře chápou vaši aplikaci, váš konkrétní případ. Technický personál výrobce by měl být odborníkem při výběru správného kuličkového šroubu pro váš konkrétní případ.
 
Pochopení klíčových vlastností nezbytných pro výrobu kvalitního kuličkového šroubu může usnadnit návrh a proces nákupu a může pomoci zajistit, že produkt překročí očekávané úrovně výkonu.
 
Když je  aplikován správný kuličkový šroub, může aplikaci poskytnout mnoho let vysoce přesného, spolehlivého a konzistentního provozu. Na druhé straně by výběr nevhodného kuličkového šroubu mohl vést ke špatnému výkonu nebo předčasnému selhání. V dnešním konkurenčním globálním průmyslu je zásadní informované rozhodnutí životně důležité.

Jsme špičkou v našem oboru

Navrhneme pro vás technicky optimální řešení v co nejkratším čase. Ušetříme vám náklady a vždy víte, že jsme tu pro vás 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce.
Coroll - výhody

Skladové zásoby za více než 100 mil Kč.

Skladové zásoby doplňujeme podle konkrétních potřeb našich zákazníků i požadavků trhu a dodáváme „just in time“
Coroll - výhody

Dodávky ze skladu do 24 hodin

Upravíme a dodáme i lineární vedení pro potřeby MRO maximálně do 24 hodin.
Coroll - výhody

25 let zkušeností v oboru

Můžete se spolehnout na naši odbornost získanou dlouholetou praxí
Coroll - výhody

Profesionální technická podpora

Náš zkušený technický tým zajišťuje zákazníkům komplexní poradenství.
Coroll - výhody

Garance kvality a původu zboží

Spolupracujeme s renomovanými světovými výrobci, jsme vždy schopni doložit původ zboží, garantovat kvalitu a ručit za jeho parametry.
Coroll - výhody

Pohotovostní služba 24/7

Smluvním zákazníkům poskytujeme nepřetržitou službu dodávek zboží.

To není vše

Důvodů, proč s námi začít spolupracovat je mnohem víc.
Podivejte se
Coroll zastupuje největší výrobce v oboru
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.